Kocioł z miarkownikiem ciągu

DOMINO MR

Kotły DOMINO MR to jednostki grzewcze wyposażone w mechaniczny miarkownik ciągu powietrza regulucjący dopływem powietrza w strefę spalania poprzez unoszenie i opuszczanie klapki.

Kotły DOMINO MR opalane są miałem węglowym. Cechują się prostą, zwartą konstrukcją z nowatorskim rozwiązaniem doprowadzenia powietrza w strefę załadowanego paliwa. Obsługa kotła jest prosta i nieuciążliwa. Ogranicza się do cyklicznego załadunku paliwa i usuwania popiołu raz na dobę.

Proces spalania sterowany jest półautomatycznie i umożliwia m. in. uzyskanie temperatury wody wylotowej wg potrzeb. W kotłach tego typu proces spalania może być reprowadzony nawet w sytuacjach wynikających z braku dostawy energii elektrycznej.

Kocioł posiada bardzo duże włazy i komorę spalania (prezentujemy to na zdjęciach poniżej). Wszystkie produkowane przez nas kotły posiadają izolowane drzwiczki. Izolacja w postaci płyty ceramicznej o grubości 30 mm odpornej na wysokie temperatury umieszczona została w wewnętrznej części drzwiczek, została wbudowana w ich środek. Wszystkie drzwiczki posiadają również izolację w postaci sznura szklanego zapobiegającą wydostawaniu się dymu z wnętrza kotła.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE Moc znamionowa: 47 kW Sterowanie pracą: Miarkownik elektroniczny Unister Typ urządzenia grzewczego: zasypowy -...

Podgrzewacz cwu 47 kW zasypowy, uniwersalny ze miarkownikiem elektronicznym Unister

5 000,00 zł