Kocioł MALINA UNI z ręcznym załadunkiem na węgiel drewno - moc 13 kW

Wymiary kotła MALINA UNI o mocy 13 kW

 • wysokość: 114 m
 • szerokość: 47 cm
 • głębokość: 67 cm
 • orientacyjna powierzchnia ogrzewana: do 160 m2
 • 8 200,00 zł
 • szt.

Zastosowanie kotłów MALINA UNI
Kotły MALINA UNI Znajdują zastosowanie głównie w instalacjach centralnego ogrzewania i C.W.U w budynkach mieszkalnych, pawilonach handlowych, warsztatach, gospodarstwach wiejskich, itp. Mogą być montowane w instalacjach systemu otwartego oraz w instalacjach systemu zamkniętego pod warunkiem zastosowania odpowiednich elementów zabezpieczających.

Wymiary kotła MALINA UNI o mocy 13 kW

 • wysokość: 114 m
 • szerokość: 47 cm
 • głębokość: 67 cm

Cechy szczególne kotłów MALINA UNI
Kotły typu MALINA UNI to nowa generacja kotłów z ręcznym podawaniem paliwa. Wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych (odpowiedni kształt i układ kanałów oraz technika dolnego spalania) powodują redukcję emisji szkodliwych substancji do granicznych wartości spełniających wymagania klasy 5 i ekoprojektu, co potwierdza wysokie własności ekologiczne kotła na europejskim poziomie. Aby proces spalania mógł się odbywać niezbędne jest dostarczenie odpowiedniej ilości paliwa i tlenu zawartego w powietrzu do komory spalania. Kotły cechują się prostą, spawaną konstrukcją.

Sposoby montażu kotłów MALINA UNI

Kotły typu MALINA UNI mogą być montowane w układach:

 • otwartym zgodnie z wymaganiami normy PN-91/B-02413 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.”
 • zamkniętym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12828 „Instalacje grzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania.”

Kotły w standardowej wersji nie są przystosowane do zabezpieczeń w układzie zamkniętym z przeponowymi naczyniami wzbiorczymi.
W przypadku montażu kotła w układzie zamkniętym konieczne jest zastosowanie ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO INSTALACJI, ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA, PRZEPONOWEGO NACZYNIA WZBIORCZEGO, ARMATURY KONTROLNO-POMIAROWEJ (manometr, termometr). NIE DOSTOSOWANIE SIĘ DO W/W ZASAD SPOWODUJE UTRATĘ GWARANCJI!!!
Kotły spełniają wymagania dyrektyw UE w zakresie bezpieczeństwa wyrobu potwierdzone deklaracją zgodności i oznaczone znakiem

Opał w kotłach MALINA UNI
Paliwem stosowanym w kotłach MALINA UNI jest węgiel kamienny w stanie suchym sortymentu orzech według PN-EN 303-5:2012 o następujących parametrach:

 • typ węgla: orzech
 • wartość opałowa: > 28 MJ/kg
 • wilgotność: < 11%
 • zawartość popiołu: < 7%
 • zawartość części lotnych: <30%
 • uziarnienie: 25÷50mm

PRODUCENT KATEGORYCZNIE ZAKAZUJE STOSOWANIA PALIW ZASTĘPCZYCH.
Stosowanie paliwa o powyższych parametrach zapewnia bezawaryjną pracę kotła. Natomiast używanie paliwa zawilgoconego może powodować osadzanie się na ściankach kotła substancji smołowych oraz wykraplanie pary wodnej co wiąże się z koniecznością uciążliwego i częstego czyszczenia kotła. Może to również znacznie obniżyć okres jego eksploatacji wskutek korozji wymiennika ciepła. Ponadto w przypadku stosowania paliw gorszej jakości należy się liczyć z obniżeniem parametrów cieplnych i emisyjnych, przez co nie będą spełniane rygorystyczne wymagania norm pozwalające na cechowanie kotła 5 klasą lub ecodesing.

 

TABELA DANYCH TECHNICZNYCH KOTŁÓW MALINA UNI