Kocioł o mocy 15 kW - KP PELLET MALINA z podajnikiem na pellet i sterownikiem Timel SKZP04 - kocioł 5 Klasa EcoDesign - Internet

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Moc kotła: 15 kW

Powierzchnia ogrzewana (stare budownictwo):
do 130 m2

Sterownik mikroprocesorowy: Timel SKZP04

Typ urządzenia grzewczego:
kocioł z podajnikiem na pellet

Palenisko awaryjne: brak dodatkowego paleniska

Nowoczesne kotły z podajnikami opału na pellet

Kocioł wpisany jest na listę Zielonych Urządzeń i Materiałów pod numerem ID KB-700748

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: KP-15-PEL-MALINA-INTERNET
 • Producent: PPHU MALINA Robert Malinowski
 • Waga: 300 kg
 • Dostępność: Dostępny Dostępny

 • Historia ceny
 • 12 400,00 zł / szt.
 • szt.

Korzyści kotłów 5 Klasy EcoDesign firmy MALINA z serii KP

 • możliwość uzyskania dofinansowania (kotły posiadają odpowiedni certyfikat)
 • urządzenie jest przyjazne środowisku poprzez zredukowaną emisję szkodliwych spalin
 • nowoczesny sterownik firmy Timel SKZP04 z możliwością sterowania przez internet
 • moc kotła 15 kW
 • ogrzewana powierzchnia do 130 m2
 • 5 lat gwarancji na szczelność kotła
 • 2 lata gwarancji na elektronikę i podzespoły
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • emisja pyłów PM nie przekracza 20 mg

Kotły MALINA serii KP spełniają normę (PN-EN 303-5:2012) dotyczącą 5 KLASY oraz EKODESIGN. Charakteryzuje je niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery - konstrukcja urządzenia pozwala na ograniczenie szkodliwych spalin (CO, NOx, OGC) oraz pyłów. Zaletą kotła z podajnikiem jest ograniczenie jego obsługi, która sprowadza się do uzupełniania paliwa w zasobniku i okresowym usuwaniu popiołu. Jedno załadowanie zasobnika - w zależności od zapotrzebowania na ciepło - wystarcza na kilka dni pracy kotła. Podstawowym paliwem jest tzw. pellet. Całość parametrów pracy ustawiana jest na dołączonym do kotła sterowniku.

OPIS FUNKCJONALNY

Kotły KP PELLET to kotły wyposażone w dedykowany podajnik pelletowy typu PPSP. Wykonany z najwyższą jakością zestaw grzewczy gwarantuje wysoką sprawność kotła. Cechą charakterystyczną kotła jest zastosowanie podajnika ze sterownikiem Timel SKZP04 co daje doskonały zestaw grzewczy. Zaletą tego rodzaju kotłów jest ograniczenie jego obsługi, która sprowadza się do uzupełniania paliwa w zasobniku i okresowym usuwaniu niewielkiej ilości popiołu. Jedno załadowanie zasobnika wystarcza na kilka dni w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Podstawowym paliwem jest pellet. Kocioł posiada palenisko z płomieniówkami nad którym znajduje się zasobnik opału.

Oferowana wersja kotła wyposażona jest w nowoczesny sterownik Timel SKZP04. Regulator ten umożliwia pełną obsługę kotła. Atutem tego sterownika jest menu w języku polskim, które jest bardzo intuicyjne poprzez zastosowanie ikon graficznych. Sterownik reguluje całym procesem palenia od rozpalenia w kotle, poprzez zmiany stref czasowych aż po wygaśnięcie kotła. Dobór ilości opału odbywa się w sposób automatyczny a na podstawie temperatury spalin mierzonej przed czujnik spalin regulator odpowiednio reguluje ilością opału. Wszystkie opcje dostępne w łatwy i bezproblemowy sposób. Regulator Timel SKZP04 objęty jest 24 miesięczną gwarancją producenta.

Drzwiczki posiadają izolację w postaci sznura szklanego zapobiegającą wydostawaniu się dymu z wnętrza kotła. Nasze kotły standardowo wyposażamy w bardzo mocne rączki zamykające drzwiczki a także w nóżki z regulowaną nastawą wysokości. Umożliwiają one szybkie i właściwe ustawienie - wypoziomowanie - kotła. Prawidłowe ustawienie zestawu grzewczego, poziomie, gwarantuje prawidłową pracę kotła z podajnikiem pelet.

UWAGA !!! Gwarancją nie jest objęta szuflada na popiół umieszczona pod paleniskiem automatycznym. 

 

DOBÓR KOTŁA DO INSTALACJI I WARUNKÓW GRZEWCZYCH

Aby zapewnić sobie odpowiednie ogrzanie domu lub innego lokalu użytkowego, wybierając kotły z podajnikiem, należy kierować się przede wszystkim ich mocą, jakością użytych materiałów oraz jakością wykonania. Naszą dewizą jest dostarczanie ciepła zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem. Dlatego też od wielu lat dostarczamy zawsze produkt najwyższej jakości wraz z najnowszymi rozwiązaniami techniki grzewczej. Nasze produkty można zamówić z odpowiednio dostosowanym kominem. Występują one w różnych wersjach. Parametry i wersje wykonania prezentujemy poniżej.

 

Układ podawania opału
Podajnik na pellet

Technologia wytwarzania
Konstrukcja wycinana plazmowo
Obudowa zaginana i spawana
Korpus paleniska z blachy 6 mm
Zewnętrzne płaszcze z blachy 4 mm
Korpus izolowany wełną mineralną
Dodatkowa izolacja blacha izolacyjna
Drzwiczki izolowane płytą ceramiczną
Izolacja komór szczeliwo szklane

 

Paliwem podstawowym stosowanym w kotłach jest pellet. Użyty do spalania pellet musi spełniać wymagania normy PN-EN ISO 17225:2014 oraz posiadać certyfikat DINplus.

Należy używać wyłącznie paliwo (pellet) wiadomego pochodzenia, którego szczegółowe wymagania dotyczące rodzaju jakości i własności podaje instrukcja obsługi (DTR) i deklaruje producent pelletu.

 

Podstawowe właściwości to:

 • wartość opałowa min. 17546 kj/kg
 • wilgotność max. do 6,1%
 • zawartość popiołu max do 0,2%

 

Przy wyborze paliwa należy zwrócić szczególną uwagę na paliwo pochodzące z niepewnych źródeł na ewentualną zawartość w paliwie zanieczyszczeń mechanicznych w postaci kamieni lub innych wtrąceń niepalnych pogarszających jakość spalania.

Pellety muszą być dostarczane i transportowane w warunkach absolutnej suchości. Pod wpływem wilgoci granulat traci bardzo dużo na jakości i bardzo trudno się pali.

 

LIKWIDACJA PO UPŁYWIE ŻYWOTNOŚCI

Kocioł został wykonany z materiałów neutralnych dla środowiska. Po wyeksploatowaniu i zużyciu kotła należy dokonać demontażu i kasacji. Demontaż poszczególnych elementów kotła z uwagi na prostotę jego konstrukcji, nie wymaga specjalnego opisu. Zużyte części metalowe należy złomować. Pozostałe części składować zgodnie z wymaganiami w tym zakresie a następnie przekazać do punktów zajmujących się utylizacją za pośrednictwem uprawnionych firm z bezwzględnym zachowaniem zasad ochrony środowiska.

 

MALINA MALINA PREMIUM PELLET KP na pellet

 

Środki ostrożności, które należy podjąć w przypadku montażu ,instalacji lub konserwacji kotła:

 

Nieprawidłowe zabezpieczenie kotła może skutkować poważnymi uszkodzeniami oraz zagrożeniem bezpieczeństwa użytkującego kocioł !

1) Producent kotła – PPHU Malina Robert Malinowski nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny oraz wykonanie wszystkich instalacji oraz za wykorzystywanie nieprzystosowanych kominów.

2) Bezwzględnie wymaga się doboru przez uprawnionego instalatora przewodów kominowych z materiałów odpornych na działanie szkodliwych związków chemicznych.

3) Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, kocioł należy obowiązkowo wyposażyć w sterownik.

4) Kotły typu Malina Premium  Pellet KP powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją kotła, projektem kotłowni, wymaganiami w zakresie wentylacji i odprowadzenia spalin oraz jakości wody zasilającej kotły.

5) Pomieszczenie, w którym będzie zamontowany kocioł (kotłownia) powinno spełniać wymagania normy PN-B/02411:1987

6) W pomieszczeniu kotłowni powinny znajdować się warunki bezpiecznej eksploatacji kotłów.

7) Montaż kotła oraz jego serwis powinna wykonywać specjalistyczna firma lub osoba uprawniona do tego rodzaju prac oraz posiadająca fachową wiedzę w tym zakresie, a także powinna być zaznajomiona z instrukcją obsługi kotła.

8) Kotłownia powinna posiadać na wyposażeniu: gaśnicę, czujnik czadu i dymu.

9) Kotły Malina Premium Pellet KP powinny być wykorzystywane wyłącznie do celu, do którego zostały przeznaczone. Jakiekolwiek inne zastosowanie uważa się za niewłaściwe i w konsekwencji niebezpieczne. Sposoby użytkowania niezgodne z IOIM są zabronione.

10) Niedopuszczalne jest rozpalanie kotle przy użyciu środków łatwopalnych i wybuchowych jak benzyna, nafta itp.

11) Zabrania się eksploatacji kotła przy spadku poziomu wody w instalacji poniżej poziomu określanego w instrukcji eksploatacji kotłowni.

12) W czasie eksploatacji zabrania się wkładania rąk w niebezpieczne miejsca (palenisko, popielnik itp.). Do obsługi kotłów używać rękawic, okularów ochronnych i nakrycia głowy.

13) Utrzymywać porządek w kotłowni, w której nie powinny znajdować się żadne przedmioty niezwiązane z obsługą kotłów.

14) Dbać o dobry stan techniczny kotła wraz z wyposażeniem oraz wykonanie wszystkich instalacji niezbędnych do prawidłowej jego eksploatacji.

15) W okresie zimowym nie należy stosować przerw w ogrzewaniu, które mogłyby spowodować zamarznięcie wody w instalacji lub jej części, co jest szczególnie groźne, gdyż rozpalanie w kotle przy niedrożnej instalacji c.o., może prowadzić do poważnych zniszczeń.

16) Nie zakrywać otworów wentylacyjnych

17) Wszelkie usterki kotła niezwłocznie usuwać.

18) Należy zapewnić takie warunki eksploatacji kotła i układu zabezpieczenia, aby temperatura wody kotłowej nie spadła poniżej 10°C. Przy jakimkolwiek podejrzeniu możliwości zamarznięcia wody w instalacji c.o. a w szczególności w układzie bezpieczeństwa kotła, należy sprawdzić drożność układu

19) Kocioł nie wymaga stałej obsługi polegającej na bezpośredniej obserwacji procesu spalania, jednak wymagany jest nadzór przez przeszkoloną obsługę, która sprowadza się do codziennej kontroli prawidłowości pracy kotła i działania układu sterowania oraz instalacji zgodnie z warunkami i wymaganiami zawartymi w DTR.

20) Staranne czyszczenie ma zasadniczy wpływ na poprawną pracę, zachowanie dobrego ciągu i sprawności kotła, oszczędne zużycie paliwa oraz żywotność kotła.

21) Ochrona kotła i instalacji spalinowej przed niskimi temperaturami wody i spalin przez zastosowanie dodatkowego obiegu wody kotłowej i specjalnych kominów